O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 194

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

a také na význam vztahů česko-ruských. Potom podepsali zdravici zástupci rady a pléna MNV, úřadů, institucí a různých spolků. Tím byla slavnostní část schůze ukončena a začala pracovní. Poprvé nebyl čten a schvalován zápis o poslední schůzi, poněvadž podle nových směrnic pro jednání MNV čtení takových zápisů odpadá. Projeven souhlas s návrhem rady, aby na stavbu dalších dvanácti bytových jednotek v r. 1948 byla opatřena u městské spořitelny výpůjčka ve výši 5 mil. Kčs, město se bude přirozeně domáhat také státní podpory. Zadáno vypracování projektů ústředního topení (za 23.200 Kčs), vodovodu (9,500), a elektrické instalace (13.700) v novostavbě měšťanské školy. Poněvadž ONV usiluje o provedení záboru nadačního velkostatku, připojil se MNV jednomyslně k této akci, kterou bude ze všech sil podporovat, a bude se ucházet hlavně o budovy a lesní majetek. Bylo také schváleno provedení pronikavějších úprav v budově úřadu MNV a důstojné úpravy zasedací síně (až doposud zasedalo plénum MNV tam, kde bylo právě místo, jednou v kreslírně, jindy v některé z učeben a pod.) za obnos 100.000 Kčs. Předsedkyně bytové komise B. Pohanková resignovala na svou funkci; jejím nástupcem jednomyslně zvolen O. Smetana.

28. IX. Uspořádala komunistická strana Československa před budovou radnice veřejný projev, na němž o aktuálních otázkách politických, hospodářských a sociálních promluvil ministr vnitra Václav Nosek. Jeho projev vyzněl v nutnost spolupráce celého národa, neboť jenom tak je možno odstranit všechny důsledky okupace, zajistit úspěšný výsledek Dvouletky a lepší budoucnost lidově demokratické republiky.

V posledním týdnu říjnovém odevzdalo deputace členů rady místního národního výboru (J. Musil. A. Svítil, J. Tulis, A. Částek).

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková