O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 193

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

veselici s tancem a zpěvem a divadelním představením Kiplingovy hry Maugli, sehrané Junáky z Města Žďáru v sále Charity, byly tyto pěkné skautské slavnosti ukončeny.

14. IX. Konala se v Radňovicích slavnost odhalení pomníku významného družstevního pracovníka, legionáře, odbojového pracovníka za okupace, ředitele hospodářského družstva Fr. Mikeše, popraveného nacisty června 1942 v Brně. O půl druhé hodině odpolední vyšel z Nového Města na Moravě velký průvod, jehož podstatnou část tvořila vojenská hudba, čestná rota, legionáři, partyzáni, členové Sokola a Orla, hasiči a mnoho dalších přátel a známých popraveného ředitele Mikeše. U pomníku ocenil a zhodnotil život a práci Mikšovu jeho přítel a častý host na jeho radňovickém statku, přednosta vojenské kanceláře presidenta republiky arm. generál A. Hasal. Odhalený pomník převzal do ochrany obce rolník A. Svoboda. Následovaly další projevy za hospodářské družstvo, ONV, partyzány, legionáře a další instituce. Státní hymna zakončila pietní slavnost na počest významné osobnosti našeho kraje, jehož příklad tvrdé, obětavé a poctivé práce pro rolnictvo i pro celé národní kolektivum, nechť zůstává pro budoucnost vzorem.

24. IX. Konala se slavnostní veřejná schůze pléna Místního národního výboru v kreslírně měšťanské školy, a jejímž pořadu bylo podepsání zdravice, kterou zaslal k třicátému výročí vzniku SSSR za Říjnové revoluce místní národní výbor jménem všeho obyvatelstva města. Text složil prof. J. Mikulec, grafickou úpravu provedl J. Šebek a velmi vkusnou práci knihařskou a vazbu B. Pleva. O významu říjnové revoluce promluvil člen MNV J. Mikulec, který poukázal na význam odeslání adresy, na význam říjnové revoluce pro Rusko, Evropu a svět,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková