O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 192

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

21 členů a 8 náhradníků. Vzala na vědomí resignace ing. Fr. Pospíšila (l) na členství v MNV,na jehož místo nastoupil poštovní úředník O. Smetana. Rozhodnuto o zadání úpravy terénu pro stavbu nové měšťanské školy. Došly dvě nabídky: stavitele Mášky za 1,211.170,50 Kčs, a stavitelů Šmídy a Nesnídala z Prahy za 1,446.527,50 Kčs. Práce jednomyslně zadány prvnímu oferentu. Zadány také práce zemní, ležatá kanalizace, práce zednické, tesařské, železobetonářské, klempířské a pokryvačské na vlastní hrubé stavbě školy. Došlo šest nabídek: J. Máška z Brna za 17,342.798, Fr. Habanec z Brna za 17,455.636, Fr. Sláma z Brna za 17,657,137, Ing. Vobořil z Brna za 17,676.813, H. Svoboda z Brna za 17,839.672 a A. Konečný z Brna za 18,070.023 Kčs. Rada navrhla terno nabídek Máška, Svoboda, Habanec, plénum jednomyslně rozhodlo zadat stavbu staviteli J. Máškovi za oferovaný obnos 17,342.798 Kčs. Třebas je novostavba určena pro dívčí školu měšťanskou, rozhodlo plénum, aby MNV po dohodě s úředními místy školskými mohl budovu použít i pro školy jiné (měšť. školu chlapeckou, event. i pro školu obecnou). Radě MNV dostalo se také od pléna zmocnění, opatřit výpůjčkou úhradu stavebních nákladů ve výši až do 22 mil. Kčs.

31. VIII. Při příležitosti otevření skautské chaty na kraji lesa Ochozy konaly se ve městě Oblastní dny Junáka za účasti skautských oddílů horácké oblasti. V sobotu v devět hodin večer zapálen na hřišti reál. gymnasia mohutný táborový oheň, při němž promluvili významní junáčtí funkcionáři (zemský náčelník Pipek, prof. Puchýř); pak následoval pestrý pořad zábavných zpěvů, recitací, tanců a humoristických výstupů. Příštího dne dopoledne konány bohoslužby a otevřena v junácké klubovně v budově zámku skautská výstava; odpoledne prošel městem průvod skautů až k chatě, kde bylo slavnostní otevření. Radostnou lidovou

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková