O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 191

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

za kostelem, důkladné opravy vybombardovaných domů Judova a Havlišova na Malé uličce, nástavba na domě kováře Nováka, důkladná oprava fasády domu Vydavatelského družstva a jiné stavby drobnější. Lze právem říci, že stavební ruch ve městě byl víc než pronikavý.

Červencové počasí bylo velmi pěkné, bohužel ale velice suché. Velká horka vysušovala půdu, vysýchaly prameny i potoky, nastalo strašné sucho. Obloha stále modrá, bez mráčku, teploty den co den stále vysoko nad 30°C. Nedostatek vody v městském vodovodu den ode dne větší. Následky velikého horka a sucha se projevily především v zemědělství. Na Novoměstsku začaly žně už před sv. Annou (26. července), což byla velmi řídká zvláštnost, objevující se jednou za desítky let. Výsledky žní nebyly sice nejhorší, ale také ne normální. Vyschla však tráva na lukách jeteliny a veškerá píce pro dobytek, předzvěst to zlých měsíců zimních kdy se nutně musí projevit nedostatek krmiva pro dobytek s nezbytností jej odprodávat. Zlým důsledkem velikého sucha byla také skutečnost, že i nadále bude nutné zachovat přídělový systém v potravinách, přesto, že v první polovině roku byla situace v distribuci potravin (hlavně masa) taková, že se lístkový systém ukazoval naprosto zbytečným.

24. VIII. V zahradě lidového domu konány obvyklé dožínky, uspořádané okresním vedením čsl. strany lidové. Dopoledne konány děkovné bohoslužby, odpoledne byl dožínkový průvod vedený proslulou Slováckou hudbou z Nivnice, potom následovaly politické projevy zemědělských poslanců strany a nakonec radostná lidová veselice s tancem všude, kde bylo k tanci aspoň kousek místa.

27. VIII. Konala se schůze pléna místního národního výboru za účasti

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková