O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 190

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

Pleva, R. Puchýř, J. Havlíček), s vylíčením historie prvních padesáti let reálky (prof. J. Mikulec), seznamem ředitelů, profesorů, abiturientů a statistickými tabulkami. Pěkně vypravený almanach byl vyzdoben reprodukcemi děl V. Makovského, J. Šebka, R. Laciny a návrhy některých scénických výprav her, dávaných Horákem v dřívějších letech.

V letních měsících rozvinul se v našem městě nevídaný stavební ruch, uvážíme-li stavební potíže, spočívající v nedostatku pracovních sil a materiálu, hlavně cihel. Hlavní iniciativní podíl měl předseda a rada MNV, předseda technicky školený odborník, který s jednotlivými členy rady neustálými intervencemi u nadřízených úřadů vyvíjel takové úsilí, že plody namáhavé práce byly brzy zřejmé v čilém stavebních ruchu, jímž se naše město tak pronikavě odlišilo od velké řady měst jiných, kde se nevykonalo nic. Nutno ale také zapsat pro paměť budoucím generacím, že by nebylo úspěchů ve stavitelství i v jiných oborech působnosti městské samosprávy, kdyby nebylo harmonické spolupráce všech stran Národní fronty v místním národním výboru, které měly na zřeteli nikoliv politické zájmy svých stran, ale opravdové úsilí a rozvoj a rozkvět města po všech stránkách. Z obsáhlé činnosti stavební uvádím alespoň nejvýznačnější: novostavba osmi bytových jednotek ve dvou učitelských domech za sokolovnou, opatření nových oken, důkladná oprava obou fasád a nový nátěr budovy škol a radnice, zlepšení kanalisace na náměstí od spořitelny k budově okresního soudu ,úprava a vykostkování široké vozovky v polovině náměstí a přípravy na vydláždění polovice druhé. Z dalších stavebních prací prováděny úředními institucemi je to stavba dvou domů pro personál okresní veřejné nemocnice a stavba nové kotelny tamtéž. Ze soukromých staveb uvádím novostavbu farní budovy církve českobratrské – evangelické v parku

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková