O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 19

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

všech českých listů a také spousta blahopřejných projevů došla od přátel a ctitelů Mistrova umění do jeho obytného domu na Žďárské ulici. Někteří přijeli přát osobně a sešli se s novoměstskými přáteli umělcovými v chatě na Harusovci, kde jeho význam i vzácné povahové vlastnosti zhodnotili dr. Svítil – Karník, malíř Hoplíček a přednosta památkového úřadu v Brně arch. St. Sochor

28. 10. První výročí státního svátku a politického osvobození, které bylo nacisty zakázáno oslavit. Nebylo praporové výzdoby, nebylo oslav. Ale nezapomnělo se na dřívější dny státního svátku, a tím vroucněji vzpomínalo se na tento památný v lidských srdcích, potají sice, ale tím upřímněji. Pokud měl kdo z našich spoluobčanů příležitost promluvit se sousedem, jistě si připomněli, a ne bez pohnutí, že je den 28. října, našeho osvobození, který byl tenkrát dnem velikého převratu a radosti ze svobody, jako býval dříve. Ve městě vládl zdánlivý klid, ale zato Praha nezapomněla. Zprávy, které k nám došly, mluvily o trikolorách, veřejnému zpěvu státní hymny, davech lidí na ulicích tiše demonstrujících, ale také o provokacích Němců a o bojích německé policie a esesmanů s českým obyvatelstvem. I k přestřelkám došlo. Hlavně vysokoškolská mládež první jasně ukázala, že je národní a uvědoměle vlastenecká. Studující medicíny J. Opletal byl Němci těžce zraněn a svému zranění podlehl. 15. listopad - den  jeho pohřbu – stal se velkou manifestací českých studentů proti okupantům, na kterou už tito nedočkavě čekali, aby mohli tvrdě zasáhnout. A tak s hrůzou vyslechli obyvatelé dne 17. listopadu rozhlasovou zprávu, jejíž obsah byl příštího dne vylepen všude v českých zemích, že pro ,,rušení pořádku, zaviněné intelektuálními původci z řad

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda