O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 188

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

dřívějších, kdy divadelní představení Horáka patřívalo k událostem v pravém slova smyslu. Po divadelním představení rozešly se skupiny abiturientů jednotlivých ročníků do novoměstských restaurací, aby tu v družné zábavě zavzpomínaly na uplynulá léta studijní se všemi radostmi a strastmi, potěšily se vzájemným stykem a nabraly nových sil pro léta budoucí.
Hlavním dnem oslav a sjezdu byla neděle 27. července. V šest hodin ráno zazněly svěže katolického kostela slavnostní fanfáry a městem prošla Horácka hudba, hrající budíček a začínající slavný den. Mezi osmou a devátou hodinou roznesly delegace studentů věnce k pomníku padlých, k desce padlých abiturientů ve vestibulu ústavu, k pomníku ředitele L. Čecha a k hrobům zemřelých profesorů. V kat. kostele byly bohoslužby. V devět hodin dopoledne konala se ve velkém sále sokolovny slavnostní schůze abiturientů, zahájená „Pochodem studentské legie“, zahraným Horáckou dechovou hudbou, řízenou prof. Ant. Rovenským. Velmi početné shromáždění přivítal a slavnostní schůzi zahájil zat. správce reál gymnasia S. Dvořák, po jehož projevu promluvil o významu jubilea ústavu pro město, kraj i český duchovní život jeden z prvních abiturientů, ředitel reál. gymnasia v Praze dr. J. Mrázek. Potom následovaly četné projevy zástupců úřadů (za zemskou školní radu pozdravil sjezd bývalý profesor ústavu, vrchní školní rada dr. J. Novotný), korporací, institucí, bývalých členů profesorského sboru, hostí a pod. Slavnostní schůze byla důstojným vyvrcholením sjezdu.
Do rámce studentských slavností zařaděno také odhalení pamětní desky bývalému ministru sociální péče a bojovníku za politické osvobození v druhé světové válce, novoměstskému rodáku a abiturientu reálky Ing. Jaromíru Nečasovi na jeho rodném domě v bývalé Bobrovské, dnešní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková