O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 187

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

události, pro město i kraj tak důležité, ale blížící se konec války a s ním i okupace, rozvrácené poměry a nemožnost provésti oslavy tak, jak by si zasluhovaly, vedla k rozhodnutí, odložit oslavy na vhodnější dobu poválečnou. Stalo se tak o prázdninách tohoto roku z iniciativy výboru Horáka a za spolu)časti ředitelství a rod. sdružení reál. gymnasia. V jarních měsících vykonány přípravné práce, především rozeslány pozvánky bývalým abiturientům a žákům, zajištěno ubytování a stravování a vydán jubilejní almanach.

Vlastní oslavy začaly v sobotu 26. července dopoledne příjezdem a vítáním hostí. Odpoledne v 15 hodin se v aule reálného gymnasia slavnostní valná hromada spolku akademiků Horák s projevy nynějšího předsedy spolku ing. E. Zd. Částka, spisovatele J. V. Plevy, prvního předsedy spolku ing. dr. J. B. Zeleného,hosté a zástupce reál. gymnasia, zal. správce S. Dvořáka. Proslovy byly zasazeny do vkusného rámce hudebních čísel (Swendsenova Romance a Smetanův Furiant z České suity), zahraných členy Horáka Vl. Bukovským a Luborem a Milanem Jelínkovými.
Večer provedli členové Horáka v sále sokolovny Moliérova Šibalství Scapinova v překladu P. Křičky a v režii J. Šebka. Skvělým úvodem hojně navštíveného představení byl vzácný, náladově v lásce k městu, kraji i jeho uměleckým představitelům zaměřený projev ing. J. Havlíčka, vynikajícího pracovníka na slavném poli reprodukční činnosti Horáka v oboru dramatickém a pak projev básníka a abiturienta novoměstské reálky P. Křičky. Představení svědčilo hereckými výkony inscenací, režií i scenickou hudbou a velmi pečlivé přípravě, a podalo důkaz o významných kvalitách hereckých v dobré tradici let,

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková