O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 186

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V červnu zadal okresní národní výbor stavitelům Nesnídalovi a Šmídovi stavbu jednoho domu pro zaměstnance okresní veřejné nemocnice, a stavitelům Šírovi a Šmídovi stavbu dalšího domu pro tentýž účel. Oba domy si vyžádají náklady ve výši 5,600.000 Kčs, a stavbou se přispěje ke zmírnění bytové krize v našem městě. Okresní národní výbor zadal stavbu nové kotelny pro účely nemocnice.

4. VII. Místní osvětová rada spolu s odbočkou Svazu brannosti uspořádala v sále sokolovny vzpomínkovou slavnost 30. výročí bitvy u Zborova s přednáškou účastníka bitvy majora gen. št. Brycha. V pěkném proslovu vylíčen průběh bitvy a zhodnocen její vojenský i historický význam. Účast byla bohužel malá.
5. VII. Tradiční oslava M. Jana Husi byla uspořádána tentokráte v sále sokolovny. Závažný proslov o významu Husovy osobnosti pro dnešek měl senior V. Kejř, a dorostenky sokola přečetly sborově Husově list z Kostnice z 10. června 1415. Obvyklá hranice byla zapálena na sokolském cvičišti. Účastníků slavnosti bylo hodně.

26. – 27. VII. Nepochybným vrcholem celého roku byly oslavy padesátiletého trvání reálného gymnásia (bývalé reálky), všeabiturientský sjezd a oslavy 25 letého trvání spolku akademiků Horák uspořádané tímto spolkem a ředitelstvím a rodičovským sdružením st. reálného gymnásia v těchto dnech pod záštitou pana ministra školství a osvěty, univ. prof. Dr. J. Stránského a okresního a  místního národního výboru. Novoměstská střední škola dovršila první padesátiletí na podzim r. 1944. Ředitelství a prof. sbor uvazovaly o způsobu důstojné oslavy též významné kulturní

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková