O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 185

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

29. VI. Po 48 letém působení v duchovní správě místního sboru církve českobratrské evangelické rozloučit se svým úřadem senior Vincenc Vašíř, výrazná postava náboženského i kulturního života našeho města. V přeplněném chrámu poděkovali mu po bohoslužbách za všechnu životní obětavou, pečlivou a svědomitou práci zástupci presbyterstva, mládeže a dětí. Přečtené přípisy od synodní rady církve, ONV a ředitelství a prof. sboru reál. gymnásia, na němž senior Vašíř po dlouhá léta působil jako učitel evangel. náboženství, svědčily o úctě a vážnosti, jaké se senior těšil u vysokých míst své církve i úřadů světských. Duševně i fysicky zdravý zůstává senior Vašíř naším spoluobčanem a obyvatelstvo města mu přeje ještě hodně let klidného a spokojeného odpočinku po celoživotní práci na poli náboženském, kde brázda jím vyoraná jistě byla hluboká a přinesla dobrý užitek

V měsíci červnu započalo s generální úpravou městských parčíků. Především odstraněny keře a stromy před domem továrníka Částka (provedli zaměstnanci firmy Částek, Chroust a sousedi) prostor urovnán, vydlážděny cesty a chodníky, velké prostory ponechány pro osetí travou a osázení keři a přemístěn kříž. Místo dříve nepěkné a neurovnané nabylo velmi příjemného vzhledu. Podobně upraven také parčík na Palackého náměstí, zde ovšem bez účasti sousedů. Příslušníky strany národně socialistické byl vyčištěn a upraven park u kostela, jehož prostor ohraničen březovými tyčemi. V kaštanové aleji i v parku postaveny nové lávky, na jejichž zhotovení měl velký podíl člen MNV F. Padalík. Úpravou parků město nesporně získalo. Bylo by si jen přáti, aby občané sami hleděli na to, aby čistota o úpravnost parků byla zachována co nejdéle.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková