O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 184

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

10. VI. Na triumfální cestě českými zeměmi, která se stala velkolepou slavností náboženskou i národní, zastavily se na krátkou dobu i v našem městě ostatky druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha. Před budovou MNV a domem Málkovým bylo velmi vkusně upraveno prostranství a vyvýšeným oltářem a kazatelnou, před nímž se kolem třetí hodiny odpolední shromáždili zástupci úřadů, spolků a davy lidí z města i okolí. U nemocnice čekalo ostatky (lebku sv. Vojtěcha) provázené církevními hodnostáři a dopravované autem, banderium, které je doprovodilo za hlaholu zvonů a zvuků fanfár až k oltáři, na nějž byly za zpěvu sboru Ecce sacerdos magnus vystaveny k uctění. Potom zazpíván starobylý chorál Hospodine, pomiluj ny, a svaté ostatky pozdraveny a přivítány zástupcem ONV prvním místopředsedou S. Novotným, předsedou MNV J. Musilem a místním duchovním správcem P. M. Müllerem. Následoval zpěv státní hymny, kázání prof. Poula z Brna a požehnání přítomných sv. ostatky kancléřem brněnské diecese P. J. Kratochvílem. Za zpěvu písně k sv. Vojtěchu odjíždělo auto se sv. ostatky zvolna k Bystřici. Náboženská a národní slavnost zanechala vzorným uspořádáním, hlubokou náplní i velkolepou účastí nezapomenutelný dojem.

25. VI. Za účasti 22 členů a 1 náhradníka konala se plenární schůze místního národního výboru, řízená prvním místopředsedou A. Částkem. (Předseda J. Musil se zúčastnil otcova pohřbu.) Nejvýznačnějším bodem jednání bylo schválení rozhodnutí rady MNV, aby staviteli Máškovi byla zvýšena paušální částka za stavby učitelských domů za obnos P, 150.000 Kčs, a aby byly stavitelům Šmídovi a Nečasovi zadány za obnos 152.000 Kčs opravné práce v budově školy a radnice. Dále vzalo plénum na vědomí resignaci F. Pohanky na předsednictví bytové komise.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková