O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 183

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tresty všem těm, kdož neuposlechnou. Přísně zakázáno hlavně kropení zahrad. Značná část obyvatelstva, dobře si vědomá důsledků nedostatku vody, podřídila se příkazům MNV, bohužel se ale našli i takoví, kteří bezohledně zalévali i dále, nestarajíce se o ty, jimž se nedostávalo vody ani pro nejběžnější potřebu.
Tělocvičná jednota Sokol začala s generální úpravou svého cvičiště, která pod vedením odborníka, prof. J. Beranovského má vytvořit z novoměstského sokolského cvičiště jedno z největších a nejmodernějších cvičišť na Moravě.

3. VI. Po devíti letech konalo se v našem městě opět sokolské okrskové cvičení, které se přes značně nejisté počasí pěkně vydařilo. Už průvod žactva, dorostu a členstva vzbudil silný dojem velkou účastí všech složek. Na cvičišti vztyčena státní vlajka a po proslovu zástupce župního předsednictva následovala v rychlém spádu a v dobrém provedení cvičení všech složek. V rámci cvičení vystoupili samostatnými čísly také žáci reálného gymnasia a žákyně odborné školy pro ženská povolání.

8. VI. Osvětová rada čsl. Orla pod záštitou místní osvětové rady uspořádala v sále Charity koncert proslulého mužského sboru katolických akademiků Moravan z Brna, řízený prof. J. Veselkou. Dopoledne zazpívali pěvci při bohoslužbách ve farním kostele několika sborů duchovních. Večer zpívali klasický pořad skladeb od autorů starších (Gallus, Palestrina), novějších (Křižkovský, Janáček, Foerster) až k nejmodernějším (Křička, Konvalinka, Blažek, Axman) v nádherné dynamice a ve skvělém přednesu, za nějž sklidili bouřlivý potlesk četného publika. Koncert byl jednou z mála uměleckých událostí nejvyšší úrovně a hodnoty.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková