O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 182

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

za uplynulý rok je proti rozpočtu příznivější o 36.777,30 Kč. Město vlastní za 139.000 cenných papírů, jeho dluhy jsou vykázány číslem 3,489.299,21 Kčs. Obecní jmění je vykázáno v aktivech číslem 6,632.212,04, v pasivech 3,742.839,50; čisté obecní jmění obnáší 2,889.281,54 Kč.
Rozpočet na rok 1948: a) místní školní rada má potřebu 109.887, úhradu 1.960, schodek 107.927, z čehož připadá na město 103.955 Kč. b) újezdní školní rada vykazuje potřebu 34.550, úhradu 18.600, schodek 115.950, z čehož připadá na město 93.170 Kč; c) hlavní rozpočet řádný určuje potřebu ve výši 5,002,135, úhradu 1,560.171, schodek 3,441.964. Jako náhradový příděl obdrží  město 498.312 Kč, o úhradu zbývajícího nekrytého schodku bude požádán zemský vyrovnávací fond.  U rozpočtu mimořádném opatří se potřeba ve výši 28,550.000 výpůjčkou. Plénum MNV schválilo také výpůjčku 3,200.000 Kč na stavbu dalších osmi bytových  jednotek, ale s podmínkou, že bude na stavbu poskytnuta státní podpora.

28. V. Tělocvičná jednota Sokol uspořádala v sokolovně oslavu narozenin prezidenta republiky. Dr. E. Beneše a s pořadem čísel zpěvních a hudebních a s proslovem okr. šk. inspektora L. Jaroše „O Benešově demokracii“.

31. V.  Čsl. strana národně-socialistická uspořádala v sále sokolovny projev ministra školství a osvěty, univ.prof. dr. J. Stránského. Přeplněný sál vyslechl s napjatou pozorností slohově vybroušený projev vynikajícího řečníka o poměrech domácích i zahraničních, i o tom,  jaké ke všem těmto problémům má být stanovisko stran Národní fronty.
V měsíci květnu objevil se ve městě následkem velikého sucha katastrofální nedostatek vody. Rada MNV byla nucena nařídit co nejpřísnější šetření vodou, a pohrozit veřejnými vyhláškami přísnými

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková