O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 181

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

prožili v tyto dny kus války i vítězství. Po ukončení projevu zazpívána shromážděnými státní hymna. Za překrásného dne se slavnost skvěle vydařila. Koncert Horácké hudby v kaštanové aleji ukončil pěkným výběrem skladeb vážných i populárních slavností dopoledne.
Odpoledne uspořádal Místní odbor ochrany matek v sále Charity slavnost Svátku matek. Ve dvě hodiny prošel městem pestrý průvod děti i maminek, které se odebraly do sálu Charity, aby tu vyslechly bohatý pořad čísel recitačních, zpěvních i hudebních, připravený žactvem všech stupňů novoměstských škol.

23. V. Konala se schůze pléna místního národního výboru za účasti 23 členů a 1 náhradníka. Hlavním bodem pořadu bylo schválení účetní uzávěrky za role 1946 a projednání a schválení rozpočtu na rok 1948. Než přikročeno k projednání těchto bodů, vzalo plénum na vědomí zprávu předsedy a nutnosti vykonat všechny přípravné práce pro stavbu budovy okr. nár. výboru a schválilo současně také opatření výpůjčky ve výši 6 mil. Kč na stavbu této budovy. Pro novostavbu měšťanské školy schválena koupě potřebných pozemků od nadačního velkostatku ve výměře 2 ha 26a za 16Kčs m2. Účetní uzávěrka za rok 1946 byla vykázána těmito čísly: a) účetní uzávěrka místní školní rady: příjmy 100.645.40, výdaje 99.149,50, hotovost 1.495,90; b) újezdní školní rady: příjmy 124.365,40, výdaje 121.840,10, hotovost 2.525,30; účetní uzávěrka řádného hospodářství obecního, kterou podal správce městského úřadu K. Smejkal. 1) hlavní účet řádný: příjmy 2,763.580, výdaje 2,751.247,30, hotovost 12.332,70. 2) hlavní účet rozpočtu mimořádného příjmu 2,750.329,40 se rovná vydání. Konečný výsledek obecního hospodaření

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková