O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 180

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

účastníci odebrali k pomníku padlých, kde přečtena členem novoměstské odbočky Svazu osvobozených politických vězňů R. Musilem „Přísaha mrtvým“. Státní hymna zakončila tuto tichou pietní vzpomínkovou slavnost.
Večer uspořádal po mnohaleté pause pěvecký spolek Smetana v sále sokolovny koncert sólistů a smíšeného sboru. Zazpívány skladby Foerstrovy, Dvořákovy, Smetanovy, Konvalinkovy a Malátovy. Sóla zpívali E.  Koňaříková, M. Přibylová, M. Vodičková, J. Mikules, a  J. Šír. Sbory nacvičil a řídil odb. učitel Jan Ferkl. Jako host zúčastnil se koncertu pianista V. Rohlík z Města Žďáru  přednesem skladeb Dvořákových a vlastních. Koncert měl pěknou úroveň, účast byla slabší zjev to u kulturních podniků v našem městě běžný. V devět hodin večer zapálil místní hasičský sbor na okolních výšinách ohně.

5. V. Národní fronta žen a odbočka Svazu přátel SSSR uspořádala na hřbitově „u kostelíčka“ vzpomínku na padlé a zemřelé vojáky Rudé armády, pohřbené na novoměstském hřbitově. Velikost jejich obětí a mravní závazek vděčnosti zdůraznil ve svém projevu prof. J. Mikulec, náladové sbory zazpívaly žákyně měšťanské školy.

11. V. Den vítězství oslaven v neděli 11. května. V devět hodin dopoledne konaly se v chrámu katolickém i evangelickém děkovné bohoslužby, po jejíchž ukončení odebrali se účastníci spolu s ostatními spoluobčany do ulice E. Sošky, kde se seřadil průvod mládeže, spolků,, zástupců ONV a MNV, úřadů i hodně mužů a žen, který za radostných zvuků pochodů, hraných Horáckou hudbou, prošel městem před budovu úřadu MNV, kde vyslechl slavnostní projev prof. J. Mikulce, hodnotící význam tohoto velikého a památného dne pro národ i pro stát, a také pro nás novoměstské, kteří před dvěma lety

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková