O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Anglie válku Německu. Došlo na slova presidenta dr. E. Beneše, že rozbití Československa bude signálem k evropské válce. Obyvatelstvo města přijalo zprávu o vypovědění války s obavami, protože tušilo, že válka přinese s sebou rozmanité potíže, ale také s určitými nadějemi, neboť věřilo, že z rozpoutaného světového válečného konfliktu jistě vzejde i naše politické i národní osvobození a vysvobození z německého jha, o jehož tvrdosti a hrůze jsme ovšem tehdy neměli ani potuchy.

Téhož dne nařídil jihlavský oberlandrat přísné provádění protiletecké ochrany. Nařízeno učinit přípravy k zatemňování. Každé opomenutí nařízení znamenalo by pro obyvatelstvo strašlivé následky, a proto bude bezohledně trestáno. K tomu připojen výnos okresního hejtmana o bližších podrobnostech prováděcího nařízení. Prvního září začalo také první zatýkání Čechů v Protektorátě jako rukojmí. I z našeho města vzata rukojmí, a to odborný učitel Rudolf Musil, učitel Josef Khun a Josef Figurák, tento jako významný člen strany komunistické.

22. 9. Na plenární schůzi městského zastupitelstva rozhodnuto o předání rodinných domků, postavených v kolonii, zvané lidově ,,šanghaj“ s podporou zákona o stavebním ruchu, do vlastnictví čekatelů. Jednalo se odevzdání čtrnácti domků, jejichž zájemci složili už příslušné zálohy a domky také už obývali. Cena domků pohybovala se kolem 33.500 Kč.

25. 10. Oslavil své šedesáté narozeniny novoměstská rodák, akademický malíř Karel Němec, Významného jubilea významného, osobně však nesmírně skromného umělce bylo vzpomenuto v kulturních hlídkách

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda