O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 179

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Oslavy svátku práce uspořádaly strany socialistické, tentokráte za slabší účasti než loni. Národní socialisté uspořádali svůj projev na Komenského náměstí před evangelickým kostelem, sociální demokraté na Náměstí dr. E. Beneše, komunisté, jejíž průvod byl nejsilnější a dobře organizovaný, před vkusné vyzdobenou tribunou před budovou úřadu MNV. V projevech řečníků bylo tentokrát více hesel budovatelské a konstruktivní spolupráce se všemi partnery  Národní  fronty než projevů zaměřených úzce stranicky. Státní hymna, zpívaný na všech projevech, spojovala příslušníky všech politických stran i přihlížející diváky v jeden společný tábor oddaných stoupenců čsl. lidové demokracie.

4- 9. V. Oslavy II. výročí politického a národního osvobození. Čtvrtý květen věnován pietnímu uctění památky popravených, padlých a umučených bojovníků za svobodu. V osm hodin ráno položeny byly u Štursova pomníku Pohřeb v Karpatech věnce a květiny jako němé důkazy, že novoměstští nezapomínají. U pomníku postaveny také čestné stráže. Odpoledne ve čtrnáct hodin uspořádala místní organizace čsl. strany sociálně-demokratické a odbočka Svazu osvobozených politických vězňů v přeplněném sále sokolovny (poněvadž sál nestačil, byl projev shromážděných skupinám před sokolovnou vysílán mikrofonem) přednášku generála JUDr. B. Ečera který měl pronikavou účast na stíhání všech válečných zločinců, pokud měli nějaký vztah k osudu naší republiky a našeho národa, i na jejich odsouzení v Norimberku nebo u nás v Praze. Klidný, věcný projev, v němž silná osobnost přednášejícího zcela ustupovala do pozadí, nabitý závažnými a napínavými fakty velké důležitosti, hluboce zapůsobil na veliké shromáždění účastníků. Po přednášce se

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková