O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 178

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obou domů za 2,850.000 Kč. Stavba obou domů zadána jednomyslně staviteli Maškovi.
Schválen návrh rady MNV na opatření výpůjčky na stavbu domů u Zemské banky v Brně ve výši 3,300.000 Kčs. Dále schválena výpůjčka 7 mil. Kč na stavbu nových škol u téže banky na 3 ½ % úrok jednoprocentním úmorem a splatný ve 43 ½ letech. Schválena úprava Náměstí Fr. Palackého a parčíku před domem H. Částka. Se souhlasem farního úřadu bude přemístěn kříž do středu upravené plochy. Pohřební práce spojené s úpravou parčíku provedou zaměstnanci firem Částek, Chroust a sousedé. Úprava parků se vyžádá nákladu 110.000 Kč. Schváleno zakoupení pozemků od K. Šťastného u Korsiky za 14 Kč za m2. Odvoz popela a smetí zadán jedinému uchazeči J. Kaštánkovi za roční paušál 20.000 Kč, při čemž je tento povinen jednou za čtrnáct dní popel a smetí z každého domu odvést. Konečně vzalo plenem MNV na vědomí změny ve složení místního národního výboru, z něhož vystupují komunisté V. Kopáček, a Č. Fenik, a na jejich místa nastupují F. Padalík, který bude členem rady, a J. Hlaváček.

18. IV. Osvětová rada Čsl. Orla uspořádala v sále Charity  koncert chlapeckého sboru Schola cantorum z Prahy, řízený prof. M. Venhodou. Naplněný sál vyslechl se soustředěnou pozorností sborové skladby starší (Palestrina, Gallus, Michna z Otradovic) i  novější (Tichý, Srnka, Krejčí), a pak několik lidových her ze zápisů Sušilových a Erbenových, vše zpívané s obdivuhodnou čistotou, přesností, dynamickým odstíněním a s hlubokým procítěním. Byla to beze sporu umělecká událost.

1.V. Na prvního května bylo poměrně velmi chladné počasí.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková