O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 177

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

okres novoměstský a okresy přilehlé, nazvaného Naše Horácko. List řídí redakční rada, složená ze členů jednotlivých politických stran  (za l. J. Mikulec, za us JUDr. J. Pavlinec, za ksč F. Uher a za sd Silvestr Dvořák). Poslední ustanoven také odpovědným redaktorem.
Započato také s přípravnými pracemi pro vybudování tržnice na aukční trhy pro dobytek v prostoru za nádražím. Jde tu o projekt hospodářsky velmi významný, poněvadž aukční trhy, o něž se houževnatě ucházela také jiná sousední města, mají pro naše město jako střed zemědělského kraje význam dalekosáhlý. Iniciátorem akce je řídící učitel J. Petr.
V rámci pronikavé činnosti lesního referenta V. Klimenta, usilovně sledujícího rozvoj městského lesního hospodářství, provedena na jaře řada důležitých zalesňovacích prací, jichž se vedle stálých lesních dělníků a hajných účastnili také žáci zdejší školy měšťanské a reálného gymnasia. Zalesněno celkem 7,40 ha půdy a vysázeno na 45.720 lesních sazenic.

17. IV. Konala se plenární schůze místního národního výboru za účasti 21 členů a dvou náhradníků. Pořad byl závažný. Především schválena koupě 600 m2 pozemků od K. Švandy, potřebných k vybudování nového mostu a komunikace k jatkám. Prodavateli bude zaplaceno 15 Kč za m2. Stavba mostu zadána staviteli F. Nečasovi za 213.259 Kč. Dále rozhodnuto o zadání stavby obytného domu pro učitele o osmi bytových jednotkách. Podány dvě nabídky: F. Nečase za obnos 3,290.739,80 Kč, a K. Mášky za 3,084,243,40 Kč, který je ochoten v případě, že mu bude zadána stavba obou domů slevit 4%. Budou-li mu stavby zadány za paušál, nabízí postavení

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková