O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

učitele. Od městské spořitelny v Novém Městě na Moravě budou opatřeny tyto výpůjčky: 1,100.000 Kč na stavbu škol, 1,000.000 na dlažbu náměstí, 500.000 na zachycení a úpravu toků povrchových vod, 800.000 na přípravné práce spojené s úpravou jatek, 100.000 na stavbu jímek v budově školy, 1,000.000 na prodloužení kanalizace a vodovodu a 150.000 na úpravu hřišť.
Předsedou bytové komise po zemřelé R. Jarošové zvolen Fr.  Pohanka. Plénum konečně schválilo doplnění smlouvy mezi městem a kuratoriem městské odborné školy pro ženská povolání.

22. III. Tělocvičná jednotka Sokol uspořádala na paměť 40letého trvání svého ženského odboru tělocvičnou akademii se vzpomínkovými proslovy starosty jednoty R. Musila, náčelní V. Smíškové, župní náčelní M. Medunové a konečně vzácného hosta, první náčelnice jednoty E. Bláhové,  choti dlouholetého profesora novoměstské reálky a kulturního pracovníka, univ. prof. dr. J. A. Bláhy. Po proslovech následovala čísla tělocvičná a hudební.

24. III. V dřevěném pavilonu okresní veřejné nemocnice otevřena poradna Masarykovy lidy proti tuberkulose, řízená primářem interního oddělení nemocnice MUDr. M. Štursou.

Na Bílou sobotu konala se před polednem u Štursova památníku Pohřeb v Karpatech za účasti krojovaných delegací spolků, úřadů a institucí tradiční slavnost  Míru Čsl. Červeného kříže s projevem zástupce MNV odb. učitele Josefa Koudely.

4. IV. Vyšlo první číslo krajinského týdeníku Národní fronty pro

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková