O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 175

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

prací v MNV, hlavně ve velmi nevděčné a odpovědné práci předsedkyně bytové komise, kde si počínala taktně a rozvážně, snažíc se v rámci předpisů a pokud to bylo při katastrofálním nedostatku bytů možné, každému vyhovět. Pohřbu se zúčastnili členové MNV a velmi početné občanstvo,  prokazující tak poctu občance dobré a pracovité. Nad hrobem ocenil její práci člen MNV J. Mikulec, který se s ní rozloučil tak jako s významnou členkou místní organisace čsl. strany lidové.

21. II. Plénum místního národního výboru konalo schůzi za  účasti 23 členů a 3 náhradníků. Na počátku schůze uctěna povstáním památka zemřelé členky MNV R. Jarošové, jejíž práci pro město v stručném proslovu zhodnotil předseda J. Musil. Dále jednáno o zakoupení pozemků, kterých bude město nezbytně potřebovat při eventuálních výměnách pozemků, které si vyžádá nový zastavovací plán, od stavitele K. Šťastného, a to: nad Korsikou za obnos 15 Kč za m2, a u spínací stanice ZME za 9 Kč za m2. Konečnou dohodu o koupi pozemků provede rada MNV. Poněvadž zaměstnance úřadu MNV J. Zobač, přijatý v době revoluční pro dobu potřeby, velmi těžce onemocněl, a není naděje, že by se mohl do úřadu vrátit, rozvázán s ním dnem 30. dubna 1947 služební poměr. Dále schváleno získání a darování pozemků na stavbu bytových jednotek pro státní zaměstnance a zvýšení poplatků jatečních. Nejvýznamnějším bodem jednání byla rozprava o návrhu rady MNV na opatření výpůjček na investiční stavení práce v tomto roce. Po rušné debatě, v níž předneseno mnoho závažných i méně závažných námětů, jednomyslně schváleno  uzavření těchto výpůjček: 4 mil. na stavbu nových škol u Zemské banky v Brně; od téže banky dále 2,400.000 Kč na stavbu domů pro

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková