O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 174

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

spřátelenému národu ruskému, polskému a Slovanům jižním. Pořad obsahoval poučnou přednášku historicko-kulturní, přednášku zeměpisnou a pak vhodné doplňky zpěvní, recitační a hudební. Účast na nich bývala uspokojivá.

28.- 30. I. Konaly se v našem městě oblastní lyžařské závody studentů středních a odborných škol, které připravil, organizoval a řídil profesor Jiří Beranovský. Sešlo se hodně účastníků, kteří byli jistě pobytem v našem městě plně spokojeni.

21. II. V rámci akce, uspořádané okresní osvětovou radou, konala se v našem městě schůze občanstva, které vyslechlo bohatý a obsažný referát o dvouletce, jejím hospodářském a sociálním významu, i o nezbytnosti kladně spolupracovat na jejím zdárném výsledku.

7. III. Místní osvětová rada a vyšší škola lidová uspořádaly v rámci obecně vzdělávacích přednášek Masarykův večer. Obsažnou  přednášku na thema „Masaryk a dnešek“ proslavil profesor J. Mikulec, vhodné básně recitovali a úryvky z vynikajících spisů a myšlenek TGM četli studenti reálného gymnasia. Úzký film, zachycující některé významné momenty z Masarykova  života, vhodně doplnil tento vkusný vzpomínkový večer. Místní sbor dobrovolných hasičů zapálil v předvečer 7. března tradiční hranici, u níž k četně shromážděnému občanstvu krátce o Masarykovi pohovořil prof. J. Mikulec.

20. III. Po těžké chorobě zemřela členka místního národního výboru a majitelka pily paní Růžena Jarošová. Čile se účastnila

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková