O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 173

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

K. Joukl, dr. A. Šich, R. Padrika. Do místní školní rady zvoleni: A. Chroust, J. Chalupa, L. Kubík, dr. M. Pospíšilová, J. Musil, L. Doležal, R. Miluška, V. Beran, M. Žáková a ing. V. Černý.
V rámci přípravných prací na stavbu nových škol, (i když ještě není hotov a schválen projekt) schválen návrh rady MNV za zadání dodávky stavebního materiálu, a to: stavěli Nečasovi 300 m3 kamene, staviteli Maškovi 500.00 cihel, 500 až 700 m3 kamene, 500 q vápna, 1000 m3 štěrku a 200q armovaného železa. Poněvadž je třeba provést nezbytné opravy a úpravy na městských jatkách, schválena výpůjčka 800.000 Kč na tento účel.

22. I. Rada místního národního výboru se rozhodlo intervenovat  u ministerstva školství a osvěty, zda by bylo ochotné převzít budovu reálného gymnázia, která je majetkem obce, a za jakých podmínek. Město, které budovu postavilo svým nákladem, investovalo a každoročně investuje značné sumy peněz do jejího udržování. Množství finančních úkolů jiných  nutí město k tomuto rozhodnutí, i když jsou si představitelé městské samosprávy vědomi toho, že odevzdáním budovy do vlastnictví státu by tuto solidně stavěnou monumentální budovu definitivně ztratilo.
23. – 26. I. Konaly se v Novém Městě na Moravě tradiční lyžařské závody sokolské a závod o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny, kterých se zúčastnil jako vzácný host Nor Kieland, jenž jako lyžařský instruktor navštívil naše město už v r. 1914. Těšil se milé a srdečné pozornosti závodníků i přihlížejících diváků.
V rámci kursů vyšší školy lidové uspořádané okresní osvětou radou, byly provedeny tři programové večery, věnované

Rok: 
Přepsal/a: 
Pavlína Havlíčková