O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 172

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

 Rok 1947

Začátkem ledna uhodily na Novoměstsku velmi silné a tuhé mrazy; teplota klesla až skoro na minus 20°C. Poněvadž byl dostatek sněhu, neuškodily nijak zvlášť úrodě.

16.I.
Konala se plenární schůze místního národního výboru za účasti 29 členů. Bylo schváleno provedení vydláždění trojúhelníku Náměstí dr. E. Beneše od vozovky, která jde středem náměstí, směrem ke spořitelně a Horáckému museu, a pak větší úprava městských parků. Aby mohly být oba projekty realisovány, bude třeba schválit dodatečný rozpočet ve výši 750.000 Kčs, které budou opatřeny výpůjčkou. Velká rozprava se rozpředla kolem návrhu, aby se město postaralo o odvoz popela a smetí, což by si vyžádalo nákladu asi 25.000 Kčs ročně. Byly hlasy pro i proti; nakonec zvítězilo rozumné stanovisko, že návrh je dobrý a věc sama potřebná, a proto rada MNV pověřena provedením všech přípravných prací, spojených s uskutečněním návrhu. Poněvadž hospodářství městského vodovodu bylo v uplynulém roce pasivní (byly nutné mimořádné výdaje), bude třeba odstranit schodek krátkodobou výpůjčkou. Na zvýšení vodného se zatím nepomýšlí. Zvolena volební a reklamační komise. Za členy náhradníky první komise byli zvoleni: za l J. Litochleb a L. Staněk, za ns J. Pavlík a K. Švanda, za ksč V. Kopáček a H. Václavík, za sd K. Indra a ing. E. Černý. Za členy a náhradníky reklamační komise zvoleni: za l F. Pochop a O. Smetana, za ns F. Číhal a B. Miluška, za ksč V. Beran a J. Živný, za sd J. Marek a J. Vurcl. Dále zvolena komise pro přípravu seznamu porotců, jejímiž členy jsou: R. Buchtela, J. Boháč, V. Kopáček, L. Rakovská. Za členy újezdní školní rady zvoleni: F. Kotínský,

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda