O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 17

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

10. 8. Na schůzi okresního výběru v Novém Městě na Moravě byli jednomyslně zvoleni na primářská místa v budované okresní veřejné nemocni MUDr. František Matis pro chirurgii, a mirošovský rodák a absolvent novoměstské reálky MUDr. Miloš Štursa pro oddělení interní. Byli ustanoveni ještě před uvedením nemocnice do chodu, aby se mohli jako odborníci účastnit všech připravených prací při vnitřním zařizování nemocnice.

26. 8. Vylepena znovu ostrá nařízení Neurathova proti sabotážním činům, podepsána také generálem Keitlem, náčelníkem vrchního velitelství německé branné moci, která převzala v našem území nejvyšší výkonnou moc. Morava byla totiž prohlášena za operační pásmo německé armády, připravující se na rozhodující úder proti Polsku. Znova připomenuto, co nutno rozuměti sabotážními činy, a stanoveny tresty za provinění a také příslušnost soudů pro trestání sabotážních zločinů. Příslušné jsou soudy branné moci, říšský soud válečný a lidový soudní dvůr. V těžkých případech stanoven trest smrti. Ztráta majetku odsouzeného vyslovena v každém případě.

Koncem srpna četlo obyvatelstvo města vyhlášku vrchního velitele armády, (která operovala v českých zemích) generála Brauchitsche, v níž bylo oznámeno, že převzal výkonnou moc v operačním prostoru armády. Právní nařízení bude vydávat pro obvod své armády její vrchní velitel. Všechny úřady a podniky musí pracovat nerušeně dále.

1. 9. Německo napadlo Polsko a současně vyhlásila Francie a

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda