O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 168

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

moravských spisovatelů. Dopoledne uspořádali spisovatelé besedu s žáky místních škol, odpoledne byla uspořádána výstavka knih členů Kola. V pořadu večerní besedy střídala se četba ukázek děl přítomných spisovatelů s čísly hudebními a pěveckými. Večer zahájil senior Kola, novoměstský básník Jan Karník. Úroveň večera byla znamenitá, účast poměrně slabá.

15.XII.
V odpoledních hodinách konala se tradiční slavnost vztyčení vánočního stromu republiky. U rozsvíceného stromu sešlo se občanstvo města, aby vyslechlo projev předsedy okresní péče o mládež, primáře MUDr. M. Štursy, referenta sociální pomoci a předsedy MNV. Koledy, zazpívané žákyněmi měšťanské školy, pěkně zpestřily pořad slavnosti.

17.XII.
Po dlouhých průtazích otevřena ve dvou místnostech ředitelského bytu v budově reálného gymnasia mateřská škola. Správkyní školy ustanovena M. Dvořáková.

               ===================================================
                      =====================================
                             =======================

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda