O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 167

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

Delegace místního národního výboru, složená z předsedy J. Musila a člena rady J. Tulise odevzdala diplom čestného občanství Nového Města na Moravě přednostovi vojenské kanceláře presidenta republiky, p. armádnímu generálovi A. Hasalovi, který srdečně poděkoval za udělenou poctu zvláštním dopisem a věnoval obnos 7000 Kčs pozůstalým po obětech nacismu.

9.XII.
Konána schůze pléna místního národního výboru. Vzaty na vědomí a schváleny změny, které nastaly v držení veřejného statku upravením a rozšířením silnice čís. kat. 2513/20. Provedeny také knihovní pořádky. Stanoven paušál obecních dávek na rok 1947, a to u dávky nápojové a dávky z karet. Poněvadž výnosem okresního národního výboru ze dne 5.XII. 46 čj. 16.623/I bylo sděleno, že v rámci investičního programu staveb mateřských, obecných a měšťanských škol má býti postavena v Novém Městě na Moravě budova měšťanské školy, byl plénem MNV jednomyslně přijat návrh rady MNV, aby byl opatřen úvěr na stavbu škol ve výši 26 mil. Kčs komunální výpůjčkou od Zemské banky pro Moravu a Slezsko v Brně ve 3.5% komunálních úpisech s 1% úmorem a s příslušným správním příspěvkem, který bude zákonem stanoven, splatnou ve 43.5 letech.
V téže schůzi jednomyslně usneseno jmenovati p. ministra národní obrany, armádního generála Ludvíka Svobodu čestným občanem města. Příslušný text diplomu navrhne prof. J. Mikulec, o vypracování diplomu bude požádán posluchač dějin umění na Masarykově universitě v Brně, J. Šebek.

14.XII.
Místní osvětová rada uspořádala v sále sokolovny besedu se spisovateli Prokůpkem, Šrámkem, Křížem a Urbánkovou, členy Kola

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda