O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 166

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

pisu a motorismu.

15.XI.
Zasedalo plénum místního národního výboru, které vzalo na vědomí některé změny ve složení MNV. Na místo zemřelého A. Kubíka nastoupila do rady MNV B. Pohanková, na její místo v plénu F. Uher. Nástupcem Miloslava Messenského, který nastoupil vojenskou presenční službu, stal se A. Buřval. Nově jmenovaní členové složili do rukou předsedy předepsaný slib. Na návrh rady povýšen dosavadní městský tajemník K. Smejkal do 5. platové stupnice IV. služební třídy s titulem správce městského důchodu s účinností od 1.V. 1945. Obecním zaměstnancům K. Smejkalovi, J. Pavlíkovi a J. Fuksovi započtena do postupu vojenská služba. Stanoveny odměny funkcionářům MNV, a to předsedovi 1000 Kčs měsíčně, V. Kopáčkovi za dozor nad zaměstnanými obecními dělníky 500 Kčs týdně. Lesní referent V. Kliment se náhrady za služební cesty a práce ve svém referátu vzdal. Schválena koupě pozemků od J. Kříže, J. Tomana a E. Konečné, potřebných k scelení městského majetku lesního a dalšího zalesňování, a sazby obecní dávky nápojové a obecní dávky z karet. Provedena volba I. místopředsedy MNV, kterým se stal, když mluvčí čsl. strany lidové V. Kliment odmítl jménem zástupců své strany tuto funkci pro kandidáta strany lidové přijmouti, a toto rozhodnutí své strany náležitě odůvodnil, dosavadní II. místopředseda A. Částek (sd), na jehož místo nastoupil V. Kopáček (ksč). Plénum MNV vzalo na vědomí sdělení předsedy, že bylo zadáno vypracování náčrtků pro stavbu nových škol projektantu městského regulačního plánu, ing. arch. E. Škardovi z Brna za obnos 60.000 Kčs.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda