O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 165

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

máždilo se občanstvo u nádraží, odkud vyšel mohutný průvod, který prošel ulicí Masarykova a náměstím a stanul před znovupostaveným Štursovým pomníkem Pohřeb v Karpatech, který po dlouhých průtazích, zaviněných růzností názorů, kde má být pomník postaven, znovu vztyčen tam, odkud byl na příkaz okupantů v r. 1941 odstraněn a kam také plným právem jedině patřil. Před pomníkem konala se důstojná oslava, jejímž vyvrcholením byl projev velitele brněnské divize, generála Kouřila. Ostatní pořad vyplnily recitace, přečtení přísahy československého lidu k vyhlášení zákona o dvouletém budovatelském plánu (člen rady MNV Padalík), vhodné sbory, zazpívané smíšeným sborem pěv. spolku Smetana, a státní hymna.

7. XI.   Svaz pro spolupráci s SSSR uspořádal v sále sokolovny oslavu výročí říjnové revoluce. Proslov o historických předpokladech, průběhu a důsledcích této veliké dějinné události měl politický vězeň a žďárský učitel V. Šacha, zpěvní  a hudební čísla přednesli E. Koňaříková, J. Mikulec, J. Šír, M. Drdlová a F. Kožíšek.

Počínajíc měsícem listopadem zahájila okresní osvětová rada vyšší školu lidovou s cyklem přednášek o českých dějinách a o českém písemnictví (prof. J. Mikulec), zeměpisu Československa (prof. J. Puchýř), fysiky a chemie (prof. F. Rothschein  a prof. Ing. J. Šterka), SSSR (okr. osvětový inspektor M. Šajnar) a lékařství (MUDr. J. Štursová a MUDr. A. Šich). Přednášky se konaly v budově reál. gymnasia a těšily se značnému zájmu účastníků. Současně uspořádány odborné kursy jazykové, psaní na stroji, těsno-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková