O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

krematoria za účasti delegace MNV a osobních přátel zesnulého. Výraznou postavu řídícího učitele A. Kubíka uchová obyvatelstvo města v dobré vzpomínce.

20. IX.  Navštívil Nové Město na Moravě brněnský biskup Th.Dr. Karel Skoupý, aby udílel svátost biřmování. V šest hodin večer přijel autem a před farní budovou byl přivítán místním děkanem a farářem P.M. Müllerem, předsedou ONV A. Houfem, předsedou MNV J. Musilem, ředitelem nadačního velkostatku L. Hájkem, předsedou kostelního konkur. výboru J. Peňázem a za ženy A. Mazáčovou. Na uvítací projevy odpověděl p. biskup závažným a hlubokým proslovem, na němž poděkoval za uvítání a zdůraznil hlavní ideie a zásady, na nichž musí stát dnešní život náboženský, národní, státní a sociální. Pak byl uveden za hlaholu zvonů do chrámu, kde se konaly předepsané modlitby a pobožnosti. Příštího dne uděloval sv. biřmování a odpoledne se odebral do Německa.

12. X.   Zahájena po dlouhé pause filmová představení v důkladně restaurované sokolovně českým filmem Nezbedný bakalář.

20. X.   V poslední třetině měsíce října uhodily nezvykle silné mrazy, kdy teplota klesla až na minus 8oC. I na chladném a na leckteré podivné výkyvy počasí zvyklém Novoměstsku pociťovány tyto mrazy přece jen jako předčasné.

28. X.  Místní osvětová rada uspořádala oslavu státního svátku. Po bohoslužbách v obou městských chrámech shro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková