O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 163

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

2,917.885 Kčs bude uhrazen náhradovým přídělem 498.312, o úhradu nekrytého zbytku 2,419.537 Kčs bude požádán zemský vyrovnávací fond. Do mimořádného rozpočtu zařaděna položka 236.285 Kčs na opravu školních budov a zakoupení pozemků na stavbu škol nových, 25 mil. na stavbu úředního domu, 25 mil. na stavbu nových škol, 250.000 na zakoupení lesa Zvoláku a 30.000 na zakoupení hasičského nářadí. Nakonec zvolilo plénum za členy letopisecké komise ředitele reál. gymnasia Silvestra Dvořáka a profesora v.v. J. Fialu.

14. IX.  Uspořádána místní osvětovou radou pietní vzpomínka výročí smrti presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Hojné shromáždění novoměstského občanstva vyslechlo projev prof. R. Svačiny, recitaci vhodných básní D. Padalíkovou a čísla zpěvní a hudební, která přednesli E. Koňaříková, L. Jelínek, J. Klimeš a Vl. Procházka.

17. IX.   Po záchvatu mrtvice náhle zemřel Augustin Kubík, novoměstský rodák, dlouholetý učitel a nakonec řídící učitel chlapecké školy, legionář a I. místopředseda místního národního výboru. Zúčastnil se ještě poslední schůze pléna MNV, kde vehementně hájil projekt stavby nových škol. Jako I. místopředseda MNV velmi agilně se účastnil všech obecních prací v referátu sociálním i kulturním. I když bylo známo, že dlouho churavěl, přece jenom jeho smrt překvapila celé město. Pohřeb zesnulého konal se z vestibulu radnice po smutečních proslovech legionáře K. Švandy z Brna, okr. školního inspektora L. Jaroše a ředitele měst. školy R. Musila. Pohřební průvod se ubíral náměstím a ulicí J. Nečase k hranicím města, kde se před odjezdem pohřebního auta rozloučil se zesnulým předseda MNV J. Musil a za ksč prof. J. Živný. Kremace se konala v brněnském

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková