O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 162

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

E. Novotného přijat na podkladě jediné žádosti o místo veterináře Josef Jelínek. Jmenovaný byl pověřen vykonáváním funkce od 1. června 1946 za těchž podmínek jako jeho předchůdce.

18. VIII.  Okresní vedení čsl. strany lidové uspořádalo zdařilou slavnost dožínek. Dopoledne konány bohoslužby a slavnostní projev, odpoledne uspořádána na hřišti u sokolovny zdařilá dožínková slavnost za velmi hojné účasti obyvatelstva města i z okolí.

13. IX.  Konala se schůze pléna místního národního výboru, na níž schválena koupě spáleniště domku 169, patřící H. Kaňkové, dále zakoupení pozemků od J. Tomka  a H. Kaňkové, potřebných pro připravovanou stavbu škol. Nejvýznamnějším bodem jednání bylo rozhodnutí, aby byly vykonány všechny přípravné práce pro novostavbu škol v Novém Městě na Moravě. Dosavadní budovy naprosto nevyhovují, jsou zastaralé, chatrné a moderním zásadám výchovným neodpovídají. Další investice do starých budov byla by zbytečným vyhazováním peněz. Proto bylo rozhodnutí naprosto jednomyslné. Do rozpočtu pro rok 1947 bude zařaděna výpůjčka 8 mil. Kčs, anuity bude platit zemský národní výbor v Brně. Dále oznámeno předsedou, že zemský národní výbor hodlá postavit v rámci dvouletého plánu dva činžovní domy pro státní zaměstnance za obnos 6 mil. Kčs, při čemž by byla obec povinna opatřit pozemky. Plénum zvolilo také komisi pro stavbu nových škol, jejími členy jsou L. Kubík, L. Staněk, V. Beran, J. Rýdl a předseda MNV J. Musil. V téže schůzi projednán a schválen rozpočet na rok 1947, vykazující řádnou spotřebu ve výši 3,353.938 Kčs, úhradu 436.053; schodek

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková