O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 161

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

JUDr. Karel Peňáz (l), K. Palínek (sd) a JUDr. J. Pavlinec (ns); f) zemědělská: předseda A. Svítil (l); členové: za ksč Š. Fenik a A. Havliš, za l J. Okurka, A. Jebavý, J. Latorie, za sd J. Petr, za ns A. Buřval, A. Slonek a J. Šír. g) bezpečnostní: předseda J. Koudela (l); členové: za ksč A. Žák, za l F. Javorský, za sd V. Černý a za ns J. Hloušek. h) zdravotní: předseda MUDr. B. Míček (ns); členové: MUDr. M. Žďára za ksč, J. Škavrada za l, Ph mg P. Med za ds. ch) stavební: předseda F. Formánek (l); členové: za kas K. Mrkvička a H. Václavík, za l J. Němeček, Ing. F. Pospíšil, A. Chroust a J. Košík, za sd M. Mareš, za ns JUDr. J. Pavlinec, J. Pokorný a H. Adamcová. i) zásobovací: předseda: V. Kopáček (ksč); členové: za ksč J. Mlíka, za l O. Smetana, J. Chalupa, R. Buchtela a A. Honzl, za sd J. Vurcl, za ns K. Doubková, A. Jelínková a B. Miluška. j) bytová: předseda: předseda F. Pohanka (ns); členové: za ksč J. Živný aj. Doležal, za l J. Králíček, F. Vyplašil, A. Kopřiva a M. Drdlová, za sd J. Hrbotický, za ns J. Pavlík, J. Svoboda a L. Lagová. Kulturním referentem zvolen A. Kubík za ksč.
Projednána a schválena účetní uzávěrka za rok 1945, vykazující řádné příjmy ve výši 2,236.239,85 Kčs, výdaje 2,212.960,20 Kčs, hotovost 23.279,65 Kčs. V hospodaření mimořádném příjem 1,234.589,35 Kčs se rovná vydání. Obecní dluhy k 31. XII. 1945 činí 2,898.768,11 Kčs. Stav obecního jmění k 31. XII. 1945: aktiva 6,523.593,85 Kčs, pasiva 3,252.363,30 Kčs, čisté jmění 3,271.280,55 Kčs. Po přečtení zprávy finanční komise byla účetní uzávěrka jednomyslně schválena.
Místní národní výbor se rozhodl okamžitě zřídit mateřskou školu se závazkem opatřiti potřebné místnosti a hraditi věcný náklad. Osobní doklady bude hradit ministerstvo školství. Na místo městského veterináře, uprázdněné odchodem MVDr.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková