O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 160

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Náměstí přehlídku krojovaných jednotek partyzánů, skautů, hasičů a sokolstva. Na náměstí dr. E. Beneše pronesl slavnostní projev ke shromážděnému obyvatelstvu, po němž  následovalo několik projevů dalších. Slavnost která vinou špatného počasí, které odradilo mnoho lidí, hlavně z novoměstského okolí, od účasti, nedopadla tak, jak by si snad pořadatelé přáli, byla zakončena státní hymnou. Po obědě uspořádaném pro pozvané hosty v zámku odjel p. ministr do Velkého Meziřičí, když před tím projel autem severními partiemi novoměstského okresu.

12.VII.  Konala se v kreslírně schůze pléna místního národního výboru. Především provedeno přidělení referátů členem rady. Předseda J. Musil: věci předsedy (zastupování obce na venek, dozor nad nevím sestavování rozpočtu odd.);  I. Místopředseda A. Kubík: záležitosti chudinské a věci sociální; II. Místopředseda A. Částek: vodovod, cizinecký ruch. Členové rady: V. Kliment: referát lesnický; F. Formánek: věci stavební, F. Koudela: policie bezpečnostní; A. Svítil: policie tržní; V. Kopáček: kanalizace, cesty, obecní pozemky; F. Hemza: obecní jatky; J. Tulis: obecní budovy.
Dále provedena volba komisí: a) finanční: předseda K. Pokorný(m); členové: za ksč Zd. Hošpesová a Fr. Zástěra, za l L. Kubík, A. Chroust, R. Buchtela a J. Mokrý, za sd F. Kožíšek, za ns J. Boháč a dr J. Doubek.
b) lesní: předseda V. Kliment (l); členové: za ksč J. Šťastník, za sd K. Judra, za ns A. Zezulák.
c) sociální: předseda A. Kubík (ksč); členové: za ksč  dr. A. Šich, za l L. Kociánová, za sd E. Králíčková, za ns R. Machová.
d) vodovodní: předseda A. Částek (sd); členové: za ksč F. Padalík, za l F. Mach, za sd S. Dvořák, za ns J. Svoboda.
e) disciplinární: předseda J. Koudela (l); členové: za ksč dr. A. Krejčíř,

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová