O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na tomto místě upřímný dík také za jeho pečlivou práci kronikářskou, kterou konal od r. 1934 až k posledním zápisům v květnu 1938.

1. 8. Obyvatelstvo města četlo na všech nárožích vylepenou vyhlášku říšského protektora  v Čechách a na Moravě Neuratha, obsahující nařízení o držení zbraní v území Protektorátu. Bylo nařízeno do dvou týdnů odevzdati oberlandratům všechny střelné a sečné zbraně. Kdo by neuposlechl výzvy, měl býti potrestán vězením do pěti let. U koho bude nalezeno skladiště zbraní, bude potrestán doživotní káznici, po případě trestem smrti. Další vyhláškou, vytištěnou na vyzývavě rudých plakátech, upozorňovat Neurath na mimořádnou situaci a vyzýval všechno obyvatelstvo českých zemí k zachování klidu a pořádku, nezbytně nutného pro normální chod všeho života. Kdo nedbá výzvy, je nepřítelem Reichu. Nejpřísněji budou trestány všechny sabotážní činy, jako poškození železnic, vodáren, továren i jiných důležitých zařízení; také rozšiřování nepravdivých zpráv bude přísně trestáno. Od obyvatelstva se žádá bezpodmínečné uposlechnutí všech pokynů a příkazů německých úřadů civilních i vojenských. Vy výzvě, že odpovědnost za spáchaný čin nese ,,všechno obyvatelstvo“ , poznali jsme po prvé krutý způsob německých trestů, které postihovaly s vinnými i nevinné. Tento plakát mluvil jasnou řečí o tom, že samostatnosti Československé republiky, je přede dveřmi. Ostatně vzkaz presidenta dr. E. Beneše, poslaný ze zahraničí dne 21. 8. do Prahy, že neodvratně hrozí válka, byl zcela jasný, a jeho naplnění přišlo skutečně za deset dní, když 1. září vyhlásilo válku Německo Polsku.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda