O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 159

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Musil. Tento návrh byl důsledkem dohody socialistických stran, které bez účasti zástupců nejsilnější strany rozhodly o rozdělení vedoucích míst v místním národním výboře samy. Při volbě dostal J. Musil 16 hlasů, J. Mikulec 12 hlasů. Stal se tedy novým předsedou místního národního výboru národní socialista J. Musil. Stručně poděkoval za důvěru a ujal se řízení ustavující schůze. Podle volebního řádu měla nárok na funkci 1 místopředsedy strana nejsilnější, která však tuto funkci odmítla, a tak zvolen socialistickým blokem podle předběžné dohody komunista A. Kubík. Druhým místopředsedou zvolen 23 hlasy J. Mikulec, který volbu nepřijal, a tak zvolen socialistickým blokem druhým místopředsedou sociální demokrat H. Částek. Všichni volbu přijali. Potom provedena volba členů rady podle návrhů jednotlivých stran. Zvoleni: za ksč- V. Kopáček, za l – v. Kliment, J. Koudela, F. Formánek a A. Svítil, za ns – J. Tulis a F. Hemza. Přidělení referátů a volba členů komisí odložena do schůze příští.
5. VII.   Osvětová rada uspořádala tradiční oslavu m. Jana Husi, tentokráte na sokolském hřišti. Příležitostné sbory zapěl pěvecký spolek Smetana, slavnostní proslov o významu Husovy památky měl Fr. Rydval. Slavnost byla ukončena zapálením hranice a velkým ohňostrojem, který se těšil velké pozornosti shromážděných.

6. VII. Při příležitosti odevzdání standarty partyzánské skupině Jermak okresním národním výborem v Novém Městě na Moravě navštívil naše město pan ministr národní obrany arm. Generál Ludvík Svoboda. Byl přivítán předsedou MNV J. Musilem a zástupci organizací před budovou okresního národního výboru. Potom provedl na Palackého
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová