O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 157

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nesené dotazy. Sešlo se asi 80 lidí a v živé rozpravě objasněno a vysvětleno leccos zajímavého z uplynulé činnosti MNV a dány leckteré zdravé podněty k činnosti další. Úroveň dotazů i debaty byla značně vysoká.
25.VI.  Sešla se komise zástupců všech politických stran, aby na základě volebních výsledků do ústavodárného národního shromáždění schválila navržené kandidáty do míst. národního výboru. Podle dosažených volebních výsledků dostala komunistická strana Československa 6, čsl. strana lidová 12, čstr. strana sociálně- demokratická 3 a čsl. strana národně – socialistická 9 mandátů do pléna MNV. Strany navrhly tyto kandidáty: ksč – V. Kopáčka, A. Kubíka, B. Pohankovou, H. Václavíka, F. Padalíka a M. Kalábovou; l – J. Mikulce, J. Koudelu, J. Škavradu, V. Klimenta, F. Formánka, R. Jarošovou, A. Chrousta, J. Okurku, A. Svítila, F. Vítka, J. Šenkyříka a K. Janečka; sd – A. Částka, L. Rakovskou a J. Vurcla; ns – J. Musila, J. Tulise, F. Hemzu, B. Milušku; M. Messenského, K. Beranovského, F. Pohanku, H. Zezuláka a K. Doubkovou.
28. – 30. VI. Mládež církve českobratrské – evangelické uspořádala v našem městě svůj jubilejní XXX. sjezd za znamenité účasti příslušníků z celé republiky, delegátů jiných reformačních církví i zahraničních hostí z Holandska a Skotska. Město se naplnilo živým ruchem shromáždění mládeže, ubytované v budově reálného gymnasia a v zámku. Ubytování a stravování jistě si vyžádalo velkého vypětí sil pořadatelského výboru, v jehož čele stál senior našeho obvodu V. Kejř. Oficiálního zahájení sjezdu dne 29. června

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová