O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 156

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a občany města,byl znovu  postaven na svém původním místě  Štursův pomník Fr. Palackého,násilně odstraněný okupanty v r. 1941.Nepoškozený pomník byl odhalen při malé slavnosti, kterou uspořádala místní osvětová rada v dopoledních hodinách. Příležitostné sbory zapěl smíšený sbor pěv. spolku Smetana, význam Palackého jako dějepisce, politika a vůdce národa zhodnotil prof. Josef  Mikulce. Státní hymna ukončila pěknou slavnost, bohužel slabě navštívenou obyvatelstvem města, hlavně jeho mládeží.
9.a 10.VI:   K uctění památky popravených a padlých v druhé světové válce uspořádal okresní výbor odboček Svazu osvobozených politických vězňů v sokolovně „Pietní síň“, kde byly vystaveny fotografie všech popravených a umučených politických vězňů z celého politického okresu, a částečně též fotografie jinak zahynulých obětí, pokud se je podařilo opatřit. Vystaveny byly stručné zprávy o jejich osudu v drápech gestapa, dopisy na rozloučenou a jiné dokumenty jejich života i hrdinské smrti. Návštěvníci, kteří po oba dny v hojném počtu výstavu navštívili, neubránili se hlubokému pohnutí nad osudem lidí blízkých a známých, kteří obětovali své životy, abychom mohli žít my.
19.VI.   Místní národní výbor uspořádal schůzi na námět „Místní národní výbor hovoří s občanstvem“. Schůze, která v sále sokolovny, měla být dokladem snahy MNV, co nejúčinněji spolupracovat s obyvatelstvem města. Zahájil ji předseda MNV a zúčastnili se ji všichni členové rady, kteří podávali zprávy ze svých referátů a odpovídali na před –

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Miloslava Marková