O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 155

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

navštívený projev dr. R. Chudoby (l) a dr. Feierabenda (ns). Agitace vyvrcholila v týdnu před volbami, které se konaly v neděli 26. května. V našem městě bylo oprávněných voličů 2158, z toho o něco více žen než mužů. Volební neděle uplynula v naprostém klidu. Volilo se ve dvou místnostech měšťanské školy. Volební akt skončil o šestnácté hodině odpolední. To už se shromažďovaly skupiny novoměstského obyvatelstva před sekretariátem strany komunistické a lidové, aby tu sledovaly oznamované výsledky z jednotlivých obcí politického okresu. Volební výsledek z našeho města byl znám po páté hodině,kdy volební komise  provedly sčítání  hlasů . Jednotlivé politické strany obdržely: komunistická strana Československa 435 hlasů, čsl. strana lidová 788 hlasů, čsl. strana sociálně demokratická 237 hlasů a čsl. strana národně-socialistická 573 hlasů.
28. V.    Narozenin presidenta Budovatele Dr. E. Beneše bylo vzpomenuto místním národním výborem a osvětovou radou holdem, uspořádaným v sále sokolovny. V slavnostním pořadu uslyšely návštěvníci Hlucháňův Slavnostní sbor a Smetanovo Věno, dále recitaci Horovy básně „Ať žije prezident Beneš“ a Seifertovy básně „ Presidentu Benešovi“ a pak slavnostní proslov, v němž zhodnocena a oceněna záslužná činnost presidenta republiky ve všech oborech, na nichž po celý svůj život pracoval. Státní hymnou byla tato důstojná oslava ukončena.
2. VI:   Po značných obtížích, při nichž došlo k nechutným sporům mezi některými členy okrašlovacího spolku

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Miloslava Marková