O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1939 pozůstalým po podlých hrdinech. Potom ještě vyslechlo shromáždění projev zástupce svazu brannosti, a státní hymnou byla slavnost, jejíž trvání se vinou dlouhých proslovů nesmírně protáhla a výsledný dojem setřen, zakončena. Odpoledne konala se na náměstí lidová veselice. Značně studené počasí mírnilo značně radostnou náladu slavného dne vítězství a znovu získané svobody.
Volby . Sotva dozněly slavnosti prvního výročí osvobození, začal velmi čilý volební ruch. Všechny politické strany činily horlivé přípravy k prvnímu, po mnoha letech zase svobodným demokratickým volbám. Metrické cesty plakátů a agitačního materiálu byly dovezeny, aby každý volič se mohl přesvědčit o tom, co která strana pro stát a národ vykonala, a co ještě hodlá vykonat, a kterou m volit. Všechny návěstní tabule, stěny domů, vrata, sloupy telefonního a elektrického vedení byly tímto agitačním materiálem polepeny. Veřejné projevy uspořádaly všechny politické strany. I když některé byly hodně bouřlivé, nelze obecně říci, že by byla překročena snesitelná hranice a že by snad na některé z nich došlo dokonce k násilnostem. Svědčí to o politické vyspělosti obyvatel našeho města. Z nejvýznamnějších veřejných volebních projevů uvádíme tyto: projev předsedy zemského národního výboru v Brně Fr. Loubala (ns), lidovců na Vratislavově náměstí, vyvrcholený řečí ing. Rost. Sochorce, projev místopředsedy ZNV v Brně St. Šulce (sd), projevy komunistické strany, na nichž promluvil předseda zemského národního výboru v Čechách L. Kopřiva, dále prof. Riedl z Brna a taj. Mašek, velmi četně

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Miloslava Marková