O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 153

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zjišťoval, že s ohledem na dané možnosti se udělalo dost. Z plánů pro budoucí léta uvedl stavbu nových škol, úpravu města (dláždění, kanalizace, sady, lepší umístění a vybavení úřadů místního národního výboru, vybavení města zařízeními hygienickými, zlepšení péče sociální, důstojné umístění musea, zařízení hudební školy a kulturního domu a konečně úsilí o lepší vybavení města jako rekreačního střediska. Při dobré vůli a obětavé spolupráci všech, prohlásil předseda v závěru svého referátu, bude možno i za těžké situace hospodářské podstatnou část těchto plánů splnit. Krátkou rozpravou a zapěním státní hymny byla tato slavnostní schůze MNV ukončena.
Slavnosti vyvrcholily 9. května, ve výroční den dosažení svobody a státní samostatnosti. V sedm hodin prošla městem Horácká hudba, aby zahrála budíček, pak následovaly děkovné bohoslužby v místním chrámu římskokatolickém a českobratrskoevangelickém. V deset hodin třicet minut vyšel od nádraží průvod novoměstského občanstva se státní vlajkou, praporu spolků, hudbou a množstvím lidu, který za radostných zvuků řízených pochodů směřoval k tribuně na Vratislavově náměstí. Tam vyslechl velký zástup našich spoluobčanů slavnostní pořad. Po vztyčení státní vlajky a zapění  Zichova sboru Modlitba na Řípu pěveckým spolkem Smetana následoval  proslov okr. školního inspektora L. Jaroše, recitace Křičkovy básně Notou Nerudovskou a projev zástupce okresního národního výboru místopředsedy S. Novotného o významu a vykonané práci ONV v uplynulém roce. Po projevu zástupce hasičů a partyzánů byly odevzdány československé válečné kříže
   
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Miloslava Marková