O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 152

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

byl jednomyslně schválen. Také jemu bude odevzdán diplom čestného občanství města a upomínkový dar. Bod druhý: V podrobném referátě zhodnotil předseda význam národních výborů v lidově demokratické republice. Poukázal na jejich revoluční původ v organisacích ilegálních, z nichž vyšly jako vedoucí síly revolučního boje proti okupantům, a dospěly až k významné funkci správních a státních orgánů. Jejich hlavním úkolem je provedení přechodu z poměrů válečných do poměrů mírových, náprava všech škod způsobených okupací, a nová výstavba měst, okresů a země. Vyrostly z demokratické formy společné práce v podzemí, ze společné práce všech stran, a tak jako projevily pevnou jednotu v boji, tak ji projeví i v práci budovatelské. Budou školou občanského uvědomění a odpovědnosti širokých vrstev lidových, pod jejichž kontrolou vždy budou stát. Pak vylíčil rok působnosti MNV od 5. května 1945 přes kritické dny 9. a 10. května a všechny změny ve složení, které se během roku udály. V přehledu objasnil všechno, co se dosud vykonalo. V prvních dnech a týdnech zasedalo se každodenně. První povinností bylo odstranění následků kapitulace německé armády, vyhlášení pracovní povinnosti, péče o nerušené zásobování, starost o topivo, později příprava rozpočtu, přípravné práce ke zhotovení zastavovacího plánu, úsilí o získání budov nadačního velkostatku a rozšíření lesního majetku města, přejmenování ulic, péče o chudobinec, účast na akci výstavby trati Polička – Nové Město na Moravě a další menší i závažnější úkoly a práce. Neskrýval potíže ať materiální, nebo vyplývající z nedostatku pracovních sil, s nímž se MNV setkával, ale objektivně

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos