O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 151

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

města; 2) Referát předsedy na théma „Idea veřejné lidové správy, práce místního národního výboru v uplynulém roce a plány do budoucnosti“ ; 3) Rozprava o referátu. Návrh rady místního národního výboru na udělení čestného občanství presidentu republiky a ministru železnic odůvodnil předseda MNV projevem, v němž zhodnotil zásluhy presidenta Dr. E. Beneše o získání státní samostatnosti po první světové válce, jeho činnost v úřadě dlouholetého ministra zahraničních věcí a druhého presidenta republiky. Především ale zdůraznil těžký jeho boj o obnovu naší státní samostatnosti po mnichovském diktátu, boj plný obtíží, ale také veliké víry v národ a jeho vnitřní sílu. Dík, úctu a oddanost všeho lidu československého, jehož je obyvatelstvo našeho města malou součástí, za všechno, co pro náš národ president Beneš vykonal, vyjadřuje místní národní výbor jako mluvčí všeho občanstva skromným ale upřímným darem čestného občanství a upomínkovým dárkem. Návrh rady předsedou takto odůvodněný byl jednomyslně přijat a provázen dlouhotrvajícím potleskem. Předseda dále oznámil, že kabinetní kancelář presidenta republiky bude požádána, aby tlumočila panu presidentovi toto rozhodnutí, že místní umělci budou požádáni o zhotovení diplomu a firma Částek o zhotovení čestného daru. Jeho oznámení vzato na vědomí. Také druhý návrh rady na udělení čestného občanství, odůvodněný předsedou vylíčením činnosti pana generála Hasala v legiích, zahraničním odboji, a po návratu z emigrace úspěšným působením v ministerstvu dopravy, kde zásluhou jeho energie a iniciativnosti byla obnovena v nejvyšší možné míře a připomínkou jeho úzkých vztahů k našemu městu a kraji,

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos