O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 150

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

se tyčil prostý březový kříž s trnovou korunou, před nímž stála deska se jmény popravených, umučených a zahynulých a plál řecký oheň. Smuteční slavnost zahájil smíšený sbor pěveckého spolku Smetana Jindřichovou skladbou Udeřila naše hodina. Pak následovala recitace Křičkovy básně Věrným, chorál Kol slaven, zahraný Horáckou hudbou a vzpomínkový projev politického vězně, ředitele měšť. školy J. Tulise, v němž zvážena velikost utrpení a bolesti všech těch, kdož se nevrátili, kteří však všichni byli naplněni hlubokou vírou, že oběť jejich života a krve nebude marná a že z jejich smrti vyroste nový život národa. Následoval Ratajův sbor České jaro, projev zástupce Svazu osvobozených politických vězňů, ředitele měšť. školy Rud. Musila, chorál zahraný Horáckou hudbou a státní hymna. Důstojný klid všeho shromáždění, působivý pořad slavnosti a závažné projevy řečníků byly opravdu pietní oslavnou vzpomínkou padlých bojovníků. Oheň, zapálený u Třech křížů, byl jim posledním pozdravem.
Pátého května, kdy se město odělo v slavnostní háv výzdobou vlajek, praporů a výkladních skříní, konala se o půl jedenácté hodině dopolední slavnostní veřejná schůze pléna místního národního výboru ve vyzdobené kreslírně měšťanské školy za účasti všech členů MNV, bývalých členů národního výboru a četného občanstva. Schůzi zahájil přivítáním přítomných úřadující první místopředseda MNV J. Mikulec, který po zjištění, že plénum je schopné se usnášet, přikročil k projednávání pořadu, který obsahoval tyto body: 1) Návrh rady MNV, aby panu presidentovi republiky Dr. E. Benešovi a ministru železnic panu armádnímu generálovi A. Hasalovi bylo uděleno čestné občanství

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos