O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nikoliv jedinou. Působení na širším poli kulturní činnosti ve městě i v okolí bylo druhou závažnou částí jeho života. V krátkém nekrologu nelze vyčerpat bohatý obsah této nehlučné a tvrdé práce, ale i ze stručného výčtu je zřejmé, že i na tomto poli oral ředitel Málek brázdu hlubokou. Jako člen přednáškového sdružení v N. Městě na Moravě vykonal od r. 1905 na 200 přednášek, od r. 1906 intensivně pracoval v oboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu jako jednatel a místopředseda. Od r. 1909 byl významným funkcionářem Vydavatelského družstva, jehož úkolem bylo vydávání krajinského týdeníku Horácké listy. Dále byl členem politického spolku pro okres novoměstský, který ve volbách v r. 1905, 1907 a 1911 pracoval pro zvolení pokrokových kandidátů. Od r. 1915 byl členem městského zastupitelstva. Velkou Málkovou láskou byl Sokol. Do novoměstské sokolské jednoty vstoupil hned po svém příchodu do Nového Města na M., a vyvíjel tu velmi pronikavou činnost hlavně na poli práce osvětové a pak především v Družstvu pro stavbu sokolovny, kde svoji úspěšnou činnost dovršil vybudováním důstojného stánku pro novoměstskou sokolskou jednotu v r. 1921. Jeho pohřeb byl důkazem úcty a vážnosti v širokých vrstvách novoměstského obyvatelstva, které se v hojném počtu zúčastnilo smutečního aktu ve velkém sále sokolovny, kde se ze zesnulým rozloučili zástupci Sokola, škol, školských úřadů a jeho přátel. Sbory zazpíval pěvecký spolek Smetana. Po skončení aktu hnul se veliký průvod ulicí Školní a Vratislavovým náměstím na konec ulice Bobrovské, kde bylo krátké rozloučení před odvezením rakve s pozůstatky zemřelého ke zpopelnění do brněnského krematoria. Nové Město zachová ředitele a vychovatele svých dětí A. Málka a v dobré paměti jako učitele a pilného pracovníka na poli osvěty a kultury, kde je práce tvrdá a výsledek leckdy problematický. Jako Málkův nástupce ve funkci městského kronikáře vyslovuji mu

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda