O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 149

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

šla mládež, dále mužové a ženy v čele se slavnostním řečníkem a předáky okresního i místního vedení strany. Tábor se konal před budovou úřadu místního národního výboru. Velmi početný a ukázněný byl průvod komunistické strany Československa, který šel od nádraží ulicí Masarykovou na náměstí, kde shromáždění vyslechlo projev předsedy místního národního výboru v Brně Matuly. Průvod čsl. strany sociálně–demokratické vyšel od sokolovny; nebyl sice početný, ale působil dobrým dojmem. Tábor lidu se konal na Komenského náměstí, proslov měl JUDr. R. Luža. Všechny strany pečlivě připravily svá shromáždění a dobrou organisací oslavily tradiční socialistický první máj důstojně, snažíce se ovšem před blížícími se volbami ukázat dosud neorganisovaným svoji sílu a získat je takto pro svůj politický program.

4.–9. V. Oslavy prvního výročí dosažení politické a státní samostatnosti
Místní národní výbor spolu s místní osvětovou radou připravil pietní oslavy prvního výročí slavných dnů květnových pod heslem „Díkůvzdání za vzkříšení svobody národa a státu“. Čtvrtý květen byl dnem vzpomínek na ty, kteří se nedočkali a nevrátili. Jejich památka byla uctěna smutečními bohoslužbami v římskokatolickém farním chrámu Páně. Mši svatou celebroval novoměstský děkan P. M. Müller a zúčastnily se jí delegace okresního a místního národního výboru, SNB a odbočky Svazu čsl. důstojníků. Chrámový pěvecký sbor provedl Říhovského České rekviem. V osm hodin večer vyšel od nádraží smuteční průvod, který prošel ulicemi ozdobenými prapory a osvětlenými okny k místu, kde stával Štursův Pohřeb v Karpatech. Na něm

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos