O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 148

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

ředitele měšťanské školy J. Tulise. Po provedených volbách funkcionářů (okrskovým vedoucím byl zvolen nadlesní nadačního velkostatku V. Kliment) zapěním státní hymny byla tak první schůze okrskového svazu brannosti důstojně zakončena.

20. IV.
Na Bílou sobotu v poledních hodinách uspořádána u pomníku ruského kapitána v parku na náměstí Dr. E. Beneše vzpomínka na padlé v obou válkách a připomínka potřeby a nezbytnosti míru pod heslem „Prohlášení míru Československého Červeného kříže“. Příležitostné projevy přednesl předseda místního národního výboru S. Novotný. Slavnosti se zúčastnily krojované delegace Sokola, Orla a Junáka a hojně obecenstva. Hlaholem poledních zvonů byla pietní slavnost ukončena.

26.–30. IV.
V posledních dnech dubnových nastalo takové oteplení, že rozkvetlo ovocné stromoví, zjev to v našem kraji nepříliš častý. Lze obecně konstatovat, že počasí v prvních jarních měsících tohoto roku bylo vcelku velmi pěkné a příjemné.

1. V. Oslava Svátku práce.
První květen v osvobozeném státě oslavily socialistické strany důstojným způsobem. Za překrásného slunného dne shromažďovali se na jednotlivých seřadištích příslušníci jednotlivých politických stran k slavnostním průvodům a manifestacím. První prošel městem průvod národních socialistů, v němž za státní vlajkou a standartami

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos