O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 147

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

až dojde konečné vyjádření dr. Novotného. Byl také podán návrh, aby se o volbě jednalo nejdříve v socialistickém bloku. Dlouhá debata ukázala mnoho zásadních rozporů v názorech, ale otázka nového předsedy místního národního výboru zůstala nerozřešena. Dále vzata na vědomí zpráva okresního národního výboru, kterou se schvalují výroční obecné účty za rok 1944.

23.III.     Navštívil naše město ministr zemědělství Julius Ďuriš. Na hranicích okresu byl přivítán předsedou ONV A. Houfem a zástupci rady, před budovou okresního národního výboru předsedou místního národního výboru J. Mikulcem, dále zástupci jednotlivých politických stran a zástupci jednotného svazu českých zemědělců. Při audienci odevzdal mu předseda MNV memorandum, v němž p. ministr požádán o podporu při vyřizování žádosti o přidělení lesa Zvoláku (z konfiskátu hraběte Mitrovského) do vlastnictví obce. Potom se odebral p. ministr z budovy ONV pěšky v doprovodu obou předsedů národních výborů do přeplněného sálu Charity, kde měl projev o nové lidově-demokratické zemědělské politice. Po skončení odpověděl na dlouhou řadu dotazů. Na jeho počest uspořádal okresní národní výbor večeři v hotelu Musil, po jejímž ukončení odejel p. ministr do Města Žďáru.

16.IV.     V sále Charity konala se schůze novoměstského okrsku Svazu brannosti. Hoši a dívky podléhající branné výchově zcela naplnili prostorný sál a vyslechli úvodní projev předsedy MNV a prohlášení okresního vedoucího branné výchovy.

 

                                         

Rok: 
Přepsal/a: 
Miroslava Bártová