O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 146

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vložky zpěvní, hudební, recitační provedli M. Drdlová, J. Perkl, M. Klimeš, E. Koňaříková, S. Kotlář, J. Mikulec a J. Žilka. Oslava konaná za veliké účasti novoměstského obyvatelstva měla vysokou úroveň. V předvečer památného dne zapálil sbor dobrovolných hasičů v N. Městě na Mor. vzpomínkovou vatru na Oboře.
8.III.  Konala se schůze pléna místního národního výboru, na níž provedena volba členů a náhradníků do komise volební a reklamační, které mají provést nutné přípravy  k nastávajícím volbám do ústavodárného národního shromáždění. Navrženi a schváleni: do komise volební: za čsl. stranu lidovou J. Litochleb a František Pochop, za komunistickou stranu Československa V. Kopáček a J. Živný, za čsl. stranu národně socialistickou J. Mach a J. Pavlík a za čsl. stranu sociálně – demokratickou S. Došla a ing. E. Černý: do komise reklamační: za l L. Staněk a O. Smetana, za ksč M. Kalábová a H. Václavík, za ns F. Číhal a B. Miluška a za sd J. Marek a J. Vurcl. Dále oznámena rezignace MVDr. E. Novotného na místo předsedy MNV a současně na místo městského veterináře. Zástupce strany lidové V. Kliment žádal urychlené provedení volby nového předsedy na základě dohody stran Národní fronty, podle níž měl býti zvolen předsedou MNV dosavadní úřadující místopředseda prof. Josef Mikulec. Komunistická strana žádala, aby se s rozhodnutím počkalo

Rok: 
Přepsal/a: 
Libuše Králová