O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

měšťanské školy zvoleni : MUDr. Bohuslav Míček, MUDr. Arnold Šich, Bedřich Padrtka a František Kotínský, za náhradníky Adolf Buřval, Bohuslav Pleva a Vladimír Černý. Místní národní výbor schválil v programu své činnosti práci kulturní, na jmenování jejich zástupců do místní rady osvětové. Zastoupení dostalo se všem spolkům, pokud mají na účasti v kulturní práci zájem. Dále schválena zrušení trpící služebnosti udržování vodní nádržky ve způsobu kamenného koryta v ohradní zdi domu čp. 134, zajištěné na nemovitostech družstevní mlékárny v Novém Městě na Mor. ve prospěch obce N.Města na Mor.  Schváleno provedení knihovního pořádku v několika případech, dále rozvázáni služebního poměru mezi obcí a lesním hajným Josefem Smejkalem a ustanovení Františka Kotínského jeho nástupcem. Konečně schválilo plénum návrh na sestavení dodatku k rozpočtu na rok 1946, obsahujícího zvýšení řádné potřeby o 274.643 Kčs, o jehož úhradu bude požádán zemský vyrovnávací fond, a usneslo se na rekonstrukci vozovky v průjezdu Malé ulice, kteráž to rekonstrukce si vyžádá nákladu 779.700 Kčs, uhrazeného výpůjčkou u městské spořitelny v Novém Městě na Moravě na úrok 4 3/8%, splaceného ve čtyřiceti letech a zajištěného v pozemkové knize na obecních nemovitostech.
7. III.   Místní osvětová rada uspořádala v sále Charity vzpomínkovou oslavu narozenin presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. Proslov učinil senior V. Kejř,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová